ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนเป่าประจุ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนสลายประจุ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืน อีเอสดี Vessel รุ่น G7R-E, ปืน ESD Vessel รุ่น G7R-E, ปืน anti static Vessel รุ่น G7R-E, ionizer air gun Vessel รุ่น G7R-E, ionizing air gun Vessel รุ่น G7R-E, ปืนล้าง ESD Vessel รุ่น G7R-E, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนไอออนไนเซอร์ Vessel รุ่น G7R-E,

Keyword ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องลดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือทำลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายประจุ , เครื่องลดประจุ, เครื่องเป่าประจุ, เครื่องล้างประจุ, ไอออร์ไนเซอร์, ไอออไนเซอร์, ไอออนไนเซอร์, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมไอออไนเซอร์, พัดลมไอออนไนเซอร์, พัดลมไอออร์ไนเซอร์, พัดลมล้างประจุ, พัดลมสลายประจุ, พัดลมเป่าประจุ, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมอีเอสดี, พัดลม อีเอสดี, พัดลม ESD, พัดลม อี เอส ดี, พัดลม anti static, พัดลมแอนตี้ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนสลายประจุ, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืนเป่าประจุ, ปืนล้างประจุ, ปืนแอนตี้, ปืนอีเอสดี, ปืน อี เอส ดี, ปืน ESD, ปืน Anti Static, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ, คานสลายประจุ, คานล้างประจุ, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต, คานลดไฟฟ้าสถิตย์, คานลดไฟฟ้าสถิต, ผ้าเช็ดชิ้นงาน, ผ้า Wiper, ผ้า micro fiber wiper, ม่าน PVC  ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่าน ESD, ม่าน Anti Static, ESD PVC Curtain, แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, แผ่นยางปูโต๊ะทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, เครื่องวัดแรงบิด, Digital Torque Meter, ไขควงไฟฟ้า, Screw Driver, เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว, Surface Resistance Meter, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์Static Meter, Static Checker, Static Field Meter, Static Field Tester, Sticky Mat, แผ่นกาวดักฝุ่น, ขวดใส่น้ำยาอีเอสดี, ขวดใส่น้ำยา ESD, ionizer blower, ion blower, ionizing blower, Desktop ionizer blower, ionizer air gun, ionizing air gun, ionizer air bar, ionizer bar, ionizing air bar, ionizer nozzle, ionizing nozzle, ionizer overhead, ionizing overhead, ตู้ Air Shower, Air Shower, ตู้ Pass Box, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต, ถุงมือ ESD, ถุงมือ Palm Fit Glove, ผ้าปิดจมูก, Face Mask, ESD Glove, ถุงมือ Anti Static, ระบบสายพานลำเลียง, Belt Convayor, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, รับทำเว็บไซต์, รับทำ SEO, ไฟฟ้าสถิตย์, ไฟฟ้าสถิต, แก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์, แก้ปัญหาไฟฟ้าสถิต, ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ , ปัญหาไฟฟ้าสถิต, ESD BOX, กล่อง ESD, Single Wrist trap, Heal Strap, ionizer blower SSD, ion blower SSD, ionizing blower SSD, Desktop ionizer blower SSD, ionizer air gun SSD, ionizing air gun SSD, ionizer air bar SSD, ionizer bar SSD, ionizing air bar SSD, ionizer nozzle SSD, ionizing nozzle SSD, ionizer overhead SSD, ionizing overhead SSD, เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD,ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องลดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องมือทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องสลายประจุ SSD , เครื่องลดประจุ SSD, เครื่องเป่าประจุ SSD, เครื่องล้างประจุ SSD, ไอออร์ไนเซอร์ SSD, ไอออไนเซอร์ SSD, ไอออนไนเซอร์ SSD, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมไอออไนเซอร์ SSD, พัดลมไอออนไนเซอร์ SSD, พัดลมไอออร์ไนเซอร์ SSD, พัดลมล้างประจุ SSD, พัดลมสลายประจุ SSD, พัดลมเป่าประจุ SSD, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมอีเอสดี SSD, พัดลม อีเอสดี SSD, พัดลม ESD SSD, พัดลม อี เอส ดี SSD, พัดลม anti static SSD, พัดลมแอนตี้ SSD , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSDปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, ปืนสลายประจุ SSD, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, ปืนเป่าประจุ SSD, ปืนล้างประจุ SSD, ปืนแอนตี้ SSD, ปืนอีเอสดี SSD, ปืน อี เอส ดี SSD, ปืน ESD SSD, ปืน Anti Static SSD, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานเป่าประจุ SSD, คานสลายประจุ SSD, คานล้างประจุ SSD, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต SSD, คานลดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานลดไฟฟ้าสถิต SSD

CONTACT:

Mr. Panuphan Koosuwannakul (Son)
Mobile: + 66 84 660 9131
Email: panuphan@koosupply.com

© 2016 by Koo Supply shop. Proudly created with Jarundej Koosuwannakul

OPENING HOUR:

Monday - Friday : 8.00-17.00

ADDRESS:

99/182 Moo 3, Tubma Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 Thailand. (Head Office)
838/126 Luangpaeng Road, Tubyao, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. (Branch 1)

FOLLOW US:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

CONTACT:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนเป่าประจุ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนสลายประจุ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืน อีเอสดี Vessel รุ่น G7R-E, ปืน ESD Vessel รุ่น G7R-E, ปืน anti static Vessel รุ่น G7R-E, ionizer air gun Vessel รุ่น G7R-E, ionizing air gun Vessel รุ่น G7R-E, ปืนล้าง ESD Vessel รุ่น G7R-E, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E, ปืนไอออนไนเซอร์ Vessel รุ่น G7R-E,

Specification of Ionizer Air Gun  Vessel Model G7R-E

ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Vessel รุ่น G7R-E
Ionizer Air Gun Vessel Model G7R-E

The G7R-E is the first of its kind in the Industry to have a built-in LED light for visual confirmation of dust detection. This is an excellent tool for blowing particles off any surface. With very accurate ion balance within ±10V, this unit has a powerful airflow for effective cleaning (up to 87psi) with very quick decay time less than 0.5 seconds (at a distance of 6” using 43.5psi).


A compact and lightweight body (only 0.44 lbs) incorporates an ergonomic grip for maximum comfort. The nozzle of the gun is designed at an optimal angle to help alleviate any burden on the operator’s wrist while pointing to the targeted area for dust removal. The built-in piezoelectric transformer in the handle saves valuable workspace and makes it easier to move from one location to another.


For maintenance, operator can quickly replace electrode needles (G-7H) by using the optional (G-7DR) electrode needle removal tool. Both sides of the grip incorporate an operating LED and high-voltage malfunction LED alarm, which allows the user to check on the gun’s operating status at any time.


This ion gun can be integrated with a robot by purchasing the optional robotic cable transformer (AD24-ITC-E) and is capable of achieving up to 150,000 cycles. Other optional attachments are available for better work efficiency (brushes, nozzle types, shower tube, ect.).

Specifications: 

Discharge time: < 0.5 sec. at 6” using 43.5 psi

HOME                 ABOUT                PRODUCTS               CATALOG              HOW TO PAID                 MAP                      CONTACT 

contact.html
map.html
how_to_paid.html
catalog.html
index.html
about.html
products.html
  1. +66 81 588 9902

  2. +66 84 078 0781

  3. +66 84 660 9131

contact.html
products_projects.html
products_tools_and_measurement.html
products_consumable.html
products_ionizer_blower.html
products_ionizer_overhead.html
products_ionizer_nozzle.html
products_ionizer_airgun.html
products_ionizer_bar.html

Input Voltage

 DC 24V  ±5%

Power Consumption

 74mA (typ.) with LED Illuminated

Ion Balance

 Within ±10V (43.5psi at 6") [measured values]

Air Pressure

 14.5~87psi

Dimensions

 4.13" x 5.91" x 1.42"

Weight

 0.44 lb

Working Temp. Range

 41~104°F / 35~65% RH (no dewing)

Working Humidity Range

 32~140°F / 35~85% RH (no dewing)

Decay Time

 ±1000V~±100V, within 0.7sec, 43.5psi/6"

 [measured values]

Indicators 

  Power: Green LED

   HV Alarm: Red LED

Light

  LED

Warning Output

  High Voltage Alarm (Red LED) 

Ion Balance

 Within ±10V (43.5psi/6") [measured values]

Materials

 Housing, Trigger, Light Switch: ABS Resin (heat-resistan

 Nozzle, Support Material: ABS (with Glass Fiber)

 Needle Pole Electrode: Tungsten

Transformer

Robotic Cable

AC Adapter

AD24-ITC

Rated Input Voltage: 100~240V AC (50~60Hz) 0.4V

Rated Output Voltage: 24V DC 1.75A

DC Input Cable: 8'

AC Output Cable: 6'