คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คานเป่าประจุ KESD รุ่น KE-84X, คานสลายประจุ KESD รุ่น KE-84X, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คาน อีเอสดี KESD รุ่น KE-84X, คาน ESD KESD รุ่น KE-84X, คาน anti static KESD รุ่น KE-84X, ionizer bar KESD รุ่น KE-84X, ionizing bar KESD รุ่น KE-84X, คานล้าง ESD KESD รุ่น KE-84X, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คานไอออนไนเซอร์ KESD รุ่น KE-84X, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, บาร์เป่าประจุ KESD รุ่น KE-84X, บาร์สลายประจุ KESD รุ่น KE-84X, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, บาร์อีเอสดี KESD รุ่น KE-84X, บาร์ ESD KESD รุ่น KE-84X, บาร์ anti static KESD รุ่น KE-84X, ionizer bar KESD รุ่น KE-84X, ionizing bar KESD รุ่น KE-84X, บาร์ล้าง ESD KESD รุ่น KE-84X, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, บาร์ไอออนไนเซอร์ KESD รุ่น KE-84X,

คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คานเป่าประจุ KESD รุ่น KE-84X, คานสลายประจุ KESD รุ่น KE-84X, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คาน อีเอสดี KESD รุ่น KE-84X, คาน ESD KESD รุ่น KE-84X, คาน anti static KESD รุ่น KE-84X, ionizer static bar KESD รุ่น KE-84X, ionizing bar KESD รุ่น KE-84X, คานลมล้าง ESD KESD รุ่น KE-84X, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X, คานไอออนไนเซอร์ KESD รุ่น KE-84X,

Keyword ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องลดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือทำลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายประจุ , เครื่องลดประจุ, เครื่องเป่าประจุ, เครื่องล้างประจุ, ไอออร์ไนเซอร์, ไอออไนเซอร์, ไอออนไนเซอร์, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมไอออไนเซอร์, พัดลมไอออนไนเซอร์, พัดลมไอออร์ไนเซอร์, พัดลมล้างประจุ, พัดลมสลายประจุ, พัดลมเป่าประจุ, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมอีเอสดี, พัดลม อีเอสดี, พัดลม ESD, พัดลม อี เอส ดี, พัดลม anti static, พัดลมแอนตี้ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนสลายประจุ, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืนเป่าประจุ, ปืนล้างประจุ, ปืนแอนตี้, ปืนอีเอสดี, ปืน อี เอส ดี, ปืน ESD, ปืน Anti Static, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ, คานสลายประจุ, คานล้างประจุ, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต, คานลดไฟฟ้าสถิตย์, คานลดไฟฟ้าสถิต, ผ้าเช็ดชิ้นงาน, ผ้า Wiper, ผ้า micro fiber wiper, ม่าน PVC  ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่าน ESD, ม่าน Anti Static, ESD PVC Curtain, แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, แผ่นยางปูโต๊ะทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, เครื่องวัดแรงบิด, Digital Torque Meter, ไขควงไฟฟ้า, Screw Driver, เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว, Surface Resistance Meter, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์Static Meter, Static Checker, Static Field Meter, Static Field Tester, Sticky Mat, แผ่นกาวดักฝุ่น, ขวดใส่น้ำยาอีเอสดี, ขวดใส่น้ำยา ESD, ionizer blower, ion blower, ionizing blower, Desktop ionizer blower, ionizer air gun, ionizing air gun, ionizer air bar, ionizer bar, ionizing air bar, ionizer nozzle, ionizing nozzle, ionizer overhead, ionizing overhead, ตู้ Air Shower, Air Shower, ตู้ Pass Box, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต, ถุงมือ ESD, ถุงมือ Palm Fit Glove, ผ้าปิดจมูก, Face Mask, ESD Glove, ถุงมือ Anti Static, ระบบสายพานลำเลียง, Belt Convayor, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, รับทำเว็บไซต์, รับทำ SEO, ไฟฟ้าสถิตย์, ไฟฟ้าสถิต, แก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์, แก้ปัญหาไฟฟ้าสถิต, ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ , ปัญหาไฟฟ้าสถิต, ESD BOX, กล่อง ESD, Single Wrist trap, Heal Strap, ionizer blower SSD, ion blower SSD, ionizing blower SSD, Desktop ionizer blower SSD, ionizer air gun SSD, ionizing air gun SSD, ionizer air bar SSD, ionizer bar SSD, ionizing air bar SSD, ionizer nozzle SSD, ionizing nozzle SSD, ionizer overhead SSD, ionizing overhead SSD, เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD,ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องลดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องมือทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องสลายประจุ SSD , เครื่องลดประจุ SSD, เครื่องเป่าประจุ SSD, เครื่องล้างประจุ SSD, ไอออร์ไนเซอร์ SSD, ไอออไนเซอร์ SSD, ไอออนไนเซอร์ SSD, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมไอออไนเซอร์ SSD, พัดลมไอออนไนเซอร์ SSD, พัดลมไอออร์ไนเซอร์ SSD, พัดลมล้างประจุ SSD, พัดลมสลายประจุ SSD, พัดลมเป่าประจุ SSD, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมอีเอสดี SSD, พัดลม อีเอสดี SSD, พัดลม ESD SSD, พัดลม อี เอส ดี SSD, พัดลม anti static SSD, พัดลมแอนตี้ SSD , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSDปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, ปืนสลายประจุ SSD, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, ปืนเป่าประจุ SSD, ปืนล้างประจุ SSD, ปืนแอนตี้ SSD, ปืนอีเอสดี SSD, ปืน อี เอส ดี SSD, ปืน ESD SSD, ปืน Anti Static SSD, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานเป่าประจุ SSD, คานสลายประจุ SSD, คานล้างประจุ SSD, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต SSD, คานลดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานลดไฟฟ้าสถิต SSD

CONTACT:

Mr. Panuphan Koosuwannakul (Son)
Mobile: + 66 84 660 9131
Email: panuphan@koosupply.com

© 2016 by Koo Supply shop. Proudly created with Jarundej Koosuwannakul

OPENING HOUR:

Monday - Friday : 8.00-17.00

ADDRESS:

99/182 Moo 3, Tubma Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 Thailand. (Head Office)
838/126 Luangpaeng Road, Tubyao, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. (Branch 1)

FOLLOW US:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

CONTACT:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

Specification of Ionizer Bar KESD Model KE-84X

Product type: ionizing air bar KE-84X

Input supply voltage:DC24V+-5%

Ion generation mode: Corona discharge mode

Voltage applied mode: high frequency AC ±2200V

Ionic equilibrium: Automatic ion balance system  0 ±15V

Discharged Speed: 1.0s ( 300mm from the air outlet)

Cleaning setup time: 0-999 hours

Ozone Thickness: ≤0.1ppm ( 50mm from the air outlet)

Fluid used: Pure Air

Air pressure: 0.01-0.5Mpa

Working temperature: 0-40℃ (Indoor)

Working humidity: 15-75%RH

Length: 840mm

Weight: 2.3kg

คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-84X
Ionizer Bar KESD Model KE-84X

  1. +66 81 588 9902

  2. +66 84 078 0781

  3. +66 84 660 9131

contact.html
contact.html
map.html
how_to_paid.html
catalog.html
index.html
about.html
products.html

HOME                 ABOUT                PRODUCTS               CATALOG              HOW TO PAID                 MAP                      CONTACT 

products_projects.html
products_tools_and_measurement.html
products_consumable.html
products_ionizer_blower.html
products_ionizer_overhead.html
products_ionizer_nozzle.html
products_ionizer_airgun.html
products_ionizer_bar.html