คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คานเป่าประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คานสลายประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คาน อีเอสดี Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คาน ESD Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คาน anti static Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, ionizer bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, ionizing bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คานล้าง Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, คานไอออนไนเซอร์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์เป่าประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์สลายประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012 บาร์อีเอสดี Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์ anti static Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, ionizer bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, ionizing bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์ล้าง Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012, บาร์ไอออนไนเซอร์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-012

คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คานป่าประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คานสลายประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012 คาน อีเอสดี Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คาน Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คาน anti static Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, ionizer static bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, ionizing bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คานลมล้าง ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012, คานไอออนไนเซอร์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012,

CONTACT:

Mr. Panuphan Koosuwannakul (Son)
Mobile: + 66 84 660 9131
Email: panuphan@koosupply.com

© 2016 by Koo Supply shop. Proudly created with Jarundej Koosuwannakul

OPENING HOUR:

Monday - Friday : 8.00-17.00

ADDRESS:

99/182 Moo 3, Tubma Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 Thailand. (Head Office)
838/126 Luangpaeng Road, Tubyao, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. (Branch 1)

FOLLOW US:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

CONTACT:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-012
Ionizer Bar Dr. Schneider PC  Model SL-012

Specification of Ionizer Bar Dr. Schneider PC Model SL-012

Model: Ionizer Bar Dr. Schneider PC Model SL-012

Operating Voltage: AC7000V

Discharge Manner: AC Corona Discharge

H.V. Producing Manner: Shock less (Capacitance induced type)

Allowable Temperature: 0~40

Allowable Humidity: 20~80%RH (no drops)

H.V. Shielding Cable: 2m.

Power Supply Voltage: AV-7000 Type

  1. +66 81 588 9902

  2. +66 84 078 0781

  3. +66 84 660 9131

contact.html
contact.html
map.html
how_to_paid.html
catalog.html
index.html
about.html
products.html

HOME                 ABOUT                PRODUCTS               CATALOG              HOW TO PAID                 MAP                      CONTACT 

products_projects.html
products_tools_and_measurement.html
products_consumable.html
products_ionizer_blower.html
products_ionizer_overhead.html
products_ionizer_nozzle.html
products_ionizer_airgun.html
products_ionizer_bar.html