คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คานเป่าประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คานสลายประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คาน อีเอสดี Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คาน ESD Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คาน anti static Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, ionizer bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, ionizing bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คานล้าง Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, คานไอออนไนเซอร์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์เป่าประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์สลายประจุ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906 บาร์อีเอสดี Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ anti static Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, ionizer bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, ionizing bar Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ล้าง Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ไอออนไนเซอร์ Dr.Schneider PC รุ่น SL-906

Keyword ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องลดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือทำลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องสลายประจุ , เครื่องลดประจุ, เครื่องเป่าประจุ, เครื่องล้างประจุ, ไอออร์ไนเซอร์, ไอออไนเซอร์, ไอออนไนเซอร์, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมไอออไนเซอร์, พัดลมไอออนไนเซอร์, พัดลมไอออร์ไนเซอร์, พัดลมล้างประจุ, พัดลมสลายประจุ, พัดลมเป่าประจุ, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมอีเอสดี, พัดลม อีเอสดี, พัดลม ESD, พัดลม อี เอส ดี, พัดลม anti static, พัดลมแอนตี้ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนสลายประจุ, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, ปืนเป่าประจุ, ปืนล้างประจุ, ปืนแอนตี้, ปืนอีเอสดี, ปืน อี เอส ดี, ปืน ESD, ปืน Anti Static, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ, คานสลายประจุ, คานล้างประจุ, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต, คานลดไฟฟ้าสถิตย์, คานลดไฟฟ้าสถิต, ผ้าเช็ดชิ้นงาน, ผ้า Wiper, ผ้า micro fiber wiper, ม่าน PVC  ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ม่าน ESD, ม่าน Anti Static, ESD PVC Curtain, แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, แผ่นยางปูโต๊ะทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, เครื่องวัดแรงบิด, Digital Torque Meter, ไขควงไฟฟ้า, Screw Driver, เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว, Surface Resistance Meter, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์Static Meter, Static Checker, Static Field Meter, Static Field Tester, Sticky Mat, แผ่นกาวดักฝุ่น, ขวดใส่น้ำยาอีเอสดี, ขวดใส่น้ำยา ESD, ionizer blower, ion blower, ionizing blower, Desktop ionizer blower, ionizer air gun, ionizing air gun, ionizer air bar, ionizer bar, ionizing air bar, ionizer nozzle, ionizing nozzle, ionizer overhead, ionizing overhead, ตู้ Air Shower, Air Shower, ตู้ Pass Box, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต, ถุงมือ ESD, ถุงมือ Palm Fit Glove, ผ้าปิดจมูก, Face Mask, ESD Glove, ถุงมือ Anti Static, ระบบสายพานลำเลียง, Belt Convayor, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, รับทำเว็บไซต์, รับทำ SEO, ไฟฟ้าสถิตย์, ไฟฟ้าสถิต, แก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์, แก้ปัญหาไฟฟ้าสถิต, ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ , ปัญหาไฟฟ้าสถิต, ESD BOX, กล่อง ESD, Single Wrist trap, Heal Strap, ionizer blower SSD, ion blower SSD, ionizing blower SSD, Desktop ionizer blower SSD, ionizer air gun SSD, ionizing air gun SSD, ionizer air bar SSD, ionizer bar SSD, ionizing air bar SSD, ionizer nozzle SSD, ionizing nozzle SSD, ionizer overhead SSD, ionizing overhead SSD, เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD,ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องลดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องมือทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องสลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, เครื่องสลายประจุ SSD , เครื่องลดประจุ SSD, เครื่องเป่าประจุ SSD, เครื่องล้างประจุ SSD, ไอออร์ไนเซอร์ SSD, ไอออไนเซอร์ SSD, ไอออนไนเซอร์ SSD, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมไอออไนเซอร์ SSD, พัดลมไอออนไนเซอร์ SSD, พัดลมไอออร์ไนเซอร์ SSD, พัดลมล้างประจุ SSD, พัดลมสลายประจุ SSD, พัดลมเป่าประจุ SSD, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, พัดลมอีเอสดี SSD, พัดลม อีเอสดี SSD, พัดลม ESD SSD, พัดลม อี เอส ดี SSD, พัดลม anti static SSD, พัดลมแอนตี้ SSD , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSDปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, ปืนสลายประจุ SSD, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, ปืนเป่าประจุ SSD, ปืนล้างประจุ SSD, ปืนแอนตี้ SSD, ปืนอีเอสดี SSD, ปืน อี เอส ดี SSD, ปืน ESD SSD, ปืน Anti Static SSD, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานเป่าประจุ SSD, คานสลายประจุ SSD, คานล้างประจุ SSD, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต SSD, คานลดไฟฟ้าสถิตย์ SSD, คานลดไฟฟ้าสถิต SSD

คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คานป่าประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คานสลายประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096 คาน อีเอสดี Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คาน Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คาน anti static Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, ionizer static bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, ionizing bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คานลมล้าง ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096, คานไอออนไนเซอร์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096,

CONTACT:

Mr. Panuphan Koosuwannakul (Son)
Mobile: + 66 84 660 9131
Email: panuphan@koosupply.com

© 2016 by Koo Supply shop. Proudly created with Jarundej Koosuwannakul

OPENING HOUR:

Monday - Friday : 8.00-17.00

ADDRESS:

99/182 Moo 3, Tubma Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 Thailand. (Head Office)
838/126 Luangpaeng Road, Tubyao, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. (Branch 1)

FOLLOW US:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

CONTACT:

Mr. Jarundej Koosuwannakul (Boss)
Mobile: + 66 81 588 9902, + 66 84 078 0781
Email: jarundej@koosupply.com

คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-096
Ionizer Bar Dr. Schneider PC  Model SL-096

Specification of Ionizer Bar Dr. Schneider PC Model SL-906

Operating Voltage: AC220V/50Hz

Decay Time: 2S (1 meter away from the outlet)

Offset Voltage: 150V~+50V

Air Velocity: ≥780m/min


Model      SL-906    SL-909    SL-912    SL-915


Max Input Power    160W      240 W     360 W     400 W


Weight             16.5kg    24kg      31kg      37kg


Size      600×266×265(mm)    900×266×265(mm)    1200×266×265(mm)    1500×266×265(mm)

Ionizing air curtain is a combination of static eliminator and air curtain. Boosted AC voltage will have impact on multi-group corona discharge needles to generate considerable amount of positive and negative ions which will be delivered by a slender tubular fan, then it forms a uniform distribution of ionic air curtain. The Ionizing Air Curtain is situated above the doors of clean room, electronics workshop, supermarket, Theatre and operating room etc. and creates a power seal across the opening. This effect of "ionic bathing" can reduce dust, static cling contamination and worker shock on moving conveyor lines as well as stationary applications. It can quickly neutralize static, and then remove lint and dust from products, improving material handling and appearance of finished products. It also has pollution prevention, anti-mosquito, In addition to smell and other functions. Widely used in electronic instruments, refrigeration, food, precision processing and other industries.

Function & Feature of Ionizer Bar Dr. Schneider PC Model SL-906

คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906
Ionizer Bar Dr. Schneider PC  Model SL-906

  1. +66 81 588 9902

  2. +66 84 078 0781

  3. +66 84 660 9131

contact.html
contact.html
map.html
how_to_paid.html
catalog.html
index.html
about.html
products.html

HOME                 ABOUT                PRODUCTS               CATALOG              HOW TO PAID                 MAP                      CONTACT 

products_projects.html
products_tools_and_measurement.html
products_consumable.html
products_ionizer_blower.html
products_ionizer_overhead.html
products_ionizer_nozzle.html
products_ionizer_airgun.html
products_ionizer_bar.html